AKO VPLÝVA PSYCHIKA NA NAŠE TELO?

 

AUTOR: JANKA CHOCHOLOVÁ

ZDROJ: CVICTE.SK

 

 

„Každý bolesť prežíva inak, ale vždy sa to odrazí na našom prežívaní a na kvalite života, ktorú mnohokrát výrazne znižuje, a trpíme zvonku aj znútra."

 

 

 

 

 

 

ZDROJE A PREŽÍVANIE BOLESTI

 

Ako tvrdí fyzioterapeutka Mgr. Daniela Biščová zo Školy chrbta, chrbát, kĺby a svaly sú častým zdrojom bolesti. Každý bolesť prežíva inak, ale vždy sa to odrazí na našom prežívaní a na kvalite života, ktorú mnohokrát výrazne znižuje, trpíme zvonku aj znútra. Samozrejme, toto prepojenie je aj opačné. Emočný a psychický stav môže zapríčiniť poruchu funkcie tela, napríklad stuhnutie svalov, obmedzenie pohybu, bolesť svalu či chrbta. Na základe týchto zistení sa ideálna liečba opiera o takzvaný biopsychosociálny prístup. To znamená, že pri liečbe človeka treba zohľadniť nie iba fyzické príznaky, ale aj jeho psychické prežívanie a sociálnu pozíciu. V širšom uhle je to komplexný pohľad na zdravie človeka.

 

 

PSYCHICKÁ ZÁŤAŽ A STRES

 

Nielen stres je zdrojom problémov, ale aj akákoľvek psychická záťaž – strach, úzkosť, nedostatočná sebarealizácia alebo únava. V prípade, že nad človekom vyhrávajú, tak ich nespravujeme správne. Telo sa začína brániť, chúlime sa do klbka, plytko dýchame, plecia vytiahneme k ušiam alebo pociťujeme stály tlak v chrbte pre zvýšené napätie svalov. Dôležitá je každodenná psychohygiena. Každý ju nájde inde – záhradka, prechádzky, príroda, čítanie, umenie alebo cvičenie.

 

 

DÔLEŽITOSŤ ODDYCHU A RELAXOVANIA

 

Relaxácia je pre naše telo aj psychiku veľmi dôležitá. Je to činnosť zameraná na dosiahnutie harmónie tela, duše a ducha. Jej cieľom je, aby človek zo seba povolil nahromadenú energiu a dosiahol celkovú harmóniu a pohodu. Ak neviete aktívne relaxovať, môžete sa to naučiť s odborníkom. Medzi odborníkov, ktorí učia relaxáciu, patria fyzioterapeut, odborný inštruktor, psychológ (existujú psychoterapeutické školy, ktoré sa orientujú na prácu s telom).