ŠPORT FORMUJE DETI NIELEN

PO FYZICKEJ STRÁNKE

 

AUTOR: MIRKA

ZDROJ: CVICTE.SK

 

 

PRAVIDELNÝ POHYB ROZVÍJA DETI NIELEN PO TELESNEJ, ALE AJ DUŠEVNEJ STRÁNKE. AKÉ SÚ JEHO VÝHODY V TOMTO SMERE?

 

Zo všetkých strán počúvame o tom, aký je pre nás a naše deti šport potrebný. Jedným z dôvodov je, že rastie počet detí s nadváhou a obezitou, z čoho vyplývajú viaceré zdravotné riziká, a šport je skvelou prevenciou. Už menej sa hovorí o psychických a sociálnych výhodách športovania u detí, ktorých je takisto neúrekom.

 

Čo všetko môžu deti vďaka športu získať?

 

 

SEBAÚCTU

 

Pre zdravé sebavedomie dieťaťa sú kľúčové už prvé roky života. Ak sa nemá dostatočne rado, je veľká pravdepodobnosť, že si to so sebou ponesie aj do dospelosti. To, samozrejme, ovplyvní jeho osobný, pracovný i spoločenský život. Ak máte doma dieťatko, ktoré je utiahnuté, skúste ho namotivovať na nejaký šport. „Ak sa dieťa pravidelne venuje pohybovej aktivite, tak si tým buduje, resp. zvyšuje sebavedomie, osvojuje si rolu v skupine rovesníkov, zlepšuje vôľové vlastnosti, akými sú cieľavedomosť, húževnatosť, usilovnosť, vytrvalosť. To všetko sa dá športom okrem zdravého telesného vývinu ovplyvniť. Čím skôr sa dieťa začne venovať športu, tým skôr môžeme podporiť jeho zdravý telesný, ale aj mentálny vývoj,“ hovorí Miška Danková zo Sport Kids Academy.

 

 

NOVÝCH KAMARÁTOV

 

Človek je tvor spoločenský, a preto ku svojmu životu potrebuje ľudí. Šport a pravidelné tréningy túto možnosť ponúkajú. Vďaka nim majú šancu získať kamarátov, ktorí majú podobné koníčky, a je tu aj veľká pravdepodobnosť, že si budú rozumieť aj mimo ihriska.

 

 

SCHOPNOSŤ ZVLÁDAŤ PREHRY

 

Prehry sú súčasťou života a čím skôr sa dieťa naučí prijímať ich, tým lepšie. Keďže šport nie je len o víťazoch, ale aj o porazených, je skvelý spôsob, ako deti naučiť zvládať prehry so všetkým, čo ku nim patrí.

 

 

NAUČIA SA SPOLUPRACOVAŤ A REŠPEKTOVAŤ AUTORITY

 

Každý šport má svoje pravidlá, ktoré treba ovládať a rešpektovať. Takisto deti, ktoré pravidelne športujú, musia akceptovať svojho trénera a spolupracovať s ostatnými, inak sa úspech nedostaví. To im dáva dobrý základ do budúcnosti, pretože bez spolupráce s kolegami a rešpektu k nadriadeným to nejde napríklad ani v zamestnaní.

 

 

ZODPOVEDNOSŤ A DISCIPLÍNU

 

Ak chce byť dieťa dobrým futbalistom, musí sa pravidelne zúčastňovať tréningov, počúvať a riadiť sa radami trénera, byť tímovým hráčom a takisto je vhodné, keď upraví celkový životný štýl (strava, spánok...) – to všetko zásadne ovplyvňuje jeho výkonnosť a úspech v budúcnosti. Nuž a dodržiavanie všetkých týchto pravidiel súvisiacich so športom je náročné a vyžaduje si veľa disciplíny a zodpovednosti.